Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /usr/local/www/apache24/data/wp-content/themes/plant/author.php on line 4

System

วิธีเสริมความปลอดภัยระบบไอทีในองค์กร ภายใน 15 นาที โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์

ขึ้นชื่อว่าเน็ตสำนักงาน หรือเน็ตที่โรงเรียนหรือตามมหาวิทยาลัย หลายท่านก็มักจะพูดถึงปัญหาเรื่องไวรัสและมัลแวร์ที่ระบาดในเครือข่าย Network ซึ่งส่วนใหญ่เกิดมาจากความไม่รู้ของผู้ใช้งานอย่างพนักงาน หรือกลุ่มนักเรียนและกลุ่มอาจารย์กันเอง ดังนั้นทางเว็บไซต์ Naked Security ของ SOPHOS ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้คำแนะดำด้านรักษาความปลอดภัย ที่คอยจับตาเรื่องปัญหา Cyber Security โดยตลอด ได้ให้คำแนะนำสุดง่ายที่สามารถทำได้ภายใน 15 นาที โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ ทั้งช่วยป้องกันและลดปัญหาภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ได้ด้วย ซึ่งคำแนะนำนี้อาจทำเมื่อมีเวลาว่างสั้น ๆ เช่น ระหว่างรอระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์อัปเดต โดยมีรายละเอียดข้อแนะนำดังนี้ เจ้าหน้าที่ไอทีคุยกับพนักงานหรือบุคลากรในบริษัทอย่างคุ้นเคยสนิทสนม ทักทายพูดคุย ซึ่งหากมีเหตุภัยคุกคาม จะสามารถประสานงานได้ง่าย และแก้ปัญหาภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดโปสเตอร์ ข้อแนะนำด้านความมั่นคงปลอดภัยในองค์กร โดยติดตั้งที่คนนั่นนิ่ง คนอื่นสามารถเห็น อ่านได้สะดวก เช่น ติดตั้งตามโต๊ะทำงาน หรือติดโปสเตอร์ตามหลังประตูห้องน้ำ เป็นต้น เขียนรายการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับระบบ หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยอาจระบุความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรของเรา และระดับผลกระทบ พร้อมระบุวิธีการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเจอปัญหานี้ มองดูบนโต๊ะตัวเอง เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผย หรือวางทิ้งไว้หรือไม่ เช่น Post it จดรหัสลับแปะตามคอม เอกสารลับ หากพบให้ทำลายเอกสาร หรือเก็บเอกสารไว้ในที่ที่ไม่มีใครเห็นและปลอดภัย […]

ปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless)

ประกาศปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะดำเนินการอัปเกรด Firmware ระบบเครือข่ายไร้สาย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 – 16.30 น. ในช่วงเวลาดังกล่าวท่านจะไม่สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สายได้ ขออภัยในความไม่สะดวก หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 032-708601

IPV6 Awards 2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี 2560 จากการคัดเลือกของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยในการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายเชฐ ศรีแย้ม เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ เข้ารับรางวัลการประกวด ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ในวันที่ 26 กันยายน 2560 โดยรางวัลนี้ได้มอบให้เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานและแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์พื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี 2560 จากการคัดเลือกของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยในการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายเชฐ ศรีแย้ม เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ เข้ารับรางวัลการประกวด ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ในวันที่ 26 กันยายน 2560 โดยรางวัลนี้ได้มอบให้เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานและแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์พื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6

1 11 12 13