หลักสูตรอบรม (Training)

 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลให้บริการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไป โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้

 

GoogleForEducation

Google Apps for Education

 

 

Microsoft Office

 • Microsoft Word

 • Microsoft PowerPoint

 • Microsoft Excel

 • Microsoft Access

Web Application & Web Design

 • การสร้างและจัดการเว็บไซต์ด้วย Google Sites

 • การสร้างและจัดการเว็บไซต์ด้วย Joomla

 • การสร้างและจัดการเว็บไซต์ด้วย WordPress

 • การสร้างเว็บไซต์ด้วย Bootstrap Framework

 • การสร้างเว็บไซต์ ด้วย HTML & CSS

 • Responsive Websites with HTML5 and CSS3

 • Creating Web-API with NodeJS and ExpressJS

 • Angular  Fundamental

Programming

 • การพัฒนาแอปพลิเคชันบน Android

 • การพัฒนาแอปพลิเคชันบน iOs

 • Excel Macro and VBA Programming

 • PHP for Web Application Development

 • JavaScript Programming

 • Software Testing

Art & Graphic Design

 • Adobe Photoshop

 • Adobe Illustrator

 • การตัดต่อวิดีโอด้วย Adobe Premiere

 • การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

 • การออกแบบบรรจุภัณฑ์

 • การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ

 • การสร้างและออกแบบ Infographic เบื้องต้น

Computer Maintenance & Network

 • เทคนิคการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊คเบื้องต้น

 • การจัดการระบบเครือข่ายภายในองค์กรเบื้องต้น

 • IPv6 Network Administrator

 • Open source VPN

Data Analytics

 • การใช้เครื่องมือ Microsoft PowerBI (Business Intelligence)

 • Data Analysis Using Excel

 • Data Analysis for Beginners

 • Big Data and Hadoop for Beginners

IT Update

 • การตลาดดิจิทัล และเทคนิคในการใช้สื่อดิจิทัล (Digital Marketing)

 • การสร้างสื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

 • Search Engine Optimization

 • Introduction to Internet of Things (IoT)

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

งานฝึกอบรมและบริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3270-8613
E-Mail : aporn.son@mail.pbru.ac.th