ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
สถาพร บุญหมั่น
03-05-2019 / 14:14 น.
งานตรวจสอบภายใน
อาคาร 14 ชั้น M
ประเภทปัญหา : โทรศัพท์ IP Phone
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์ IP Phone เบอร์ 1410
 ใบแจ้งปัญหา
อภิญญา สุขจำเริญ
17-04-2019 / 10:56 น.
กองกลาง >> งานประชุมและการประชาสัมพันธ์
ห้องงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารวิทยาภิรมย์

17-04-2019 / 11:07 น.
ประเภทปัญหา : โทรศัพท์ IP Phone
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์สายใน หมายเลข 0327-08626 ใช้งานไม่ได้ตามปกติ
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
เครื่อง Fix IP พอ IP เปลี่ยน เครื่องไม่สามารถ register Server IP Phone ได้
ประชุม พันออด
10-04-2019 / 11:30 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 4
ประเภทปัญหา : ระบบเครื่อข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครื่องหัวหน้าสำนักงานเข้าระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
โชติกา
04-04-2019 / 10:13 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สำนักงานคณะ

10-04-2019 / 16:13 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์ใช้การไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
ผศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
31-03-2019 / 14:13 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
19301

09-04-2019 / 22:31 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถต่อเชื่อมอินเทอร์เนตผ่านสายแลนได้ เครื่อง PC ไม่มี hardware ใช้ wireless ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เนตได้
 ใบแจ้งปัญหา
อาจารย์วัชระ เย็นเปรม
20-03-2019 / 13:43 น.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Self Access
ประเภทปัญหา : ระบบเครื่อข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : คอมพิวเตอร์ 25 เครื่อง ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
 ใบแจ้งปัญหา
โชติกา
25-02-2019 / 10:14 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สำนักงานคณะ

09-04-2019 / 22:28 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครื่อข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์คณะใช้การไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวสุปราณี เขียวคำรพ
15-02-2019 / 14:08 น.
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน >> งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
งานบัณฑิตศึกษา

09-04-2019 / 22:28 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เข้าระบบ3Dไม่ได้คะ
 ใบแจ้งปัญหา
อัศวิน ไชยภูมิสกุล
15-02-2019 / 08:47 น.
คณะครุศาสตร์
ห้องสำนักงาน ห้องคอมพิวเตอร์924

09-04-2019 / 22:27 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเตอร์เน็ตสาย Lan ใช้งานไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
นายสุเมธ โฆสานันท์
13-02-2019 / 09:59 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงาน

17-04-2019 / 11:06 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ip phoneใช้ไม่ได้ครับ
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.