ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
ฐิติชญาน์ รัตนเย็นใจ
02-06-2020 / 9.45 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
-
Tel : 8620
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ตรวจเช็คระบบอินเตอร์เน็ตในห้องเรียน
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวพิชญา เทียนภู่
29-05-2020 / 09:22 น.
สำนักงานอธิการบดี
พัสดุ
Tel : 8604

03-06-2020 / 23:46 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ติด และมีเสียงดัง
 ใบแจ้งปัญหา
ฉอ้อน
26-05-2020 / 12:42 น.
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
1102 อาคาร 1 ชั้น 1
Tel : 089-5423113

03-06-2020 / 23:45 น.
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ต้องการขอเครื่องและหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำหรับห้องสำนักงานบัณฑิตศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ใบแจ้งปัญหา
นางโชติกา มาลาพงษ์
13-05-2020 / 10:51 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สำนักงานคณะ
Tel : 8620

13-05-2020 / 14:20 น.
ประเภทปัญหา : ติดตั้งโปรแกรม Office
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : word ใช้งานไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
อาริณี ตั้งเริก
05-05-2020 / 16:33 น.
สำนักงานอธิการบดี
ชั้น9
Tel : 8602

13-05-2020 / 11:42 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ลงโปรแกรมพื้นฐานเครื่องคอพพิวเตอร์ All In One ยี่ห้อ Lenovo รุ่น V530
 ใบแจ้งปัญหา
แขนภา ทองตัน
30-04-2020 / 11:48 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้อง server ชั้น 2
Tel : 8609
ประเภทปัญหา : ติดตั้งโปรแกรม Windows
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 R2 Standard หรือที่สูงกว่า ที่เครื่อง Server ระบบประตูทางเข้า-ออก (RFID) ค่ะ
 ใบแจ้งปัญหา
อัศวิน ไชยภูมิสกุล
20-04-2020 / 10:52 น.
คณะครุศาสตร์
สำนักงาน
Tel : 8621

20-04-2020 / 15:35 น.
ประเภทปัญหา : Email
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อ.สุกัญญา แพงโสม ไม่สามารถ login เข้า e-mail ได้ครับ
 ใบแจ้งปัญหา
ธนพร เกษศรี
20-03-2020 / 11:20 น.
สำนักงานอธิการบดี
อาคาร 14 ห้องการเงิน
Tel : 1204

04-04-2020 / 15:18 น.
ประเภทปัญหา : Printer
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ปริ้นเอกสารไม่ออก ขึ้น off
 ใบแจ้งปัญหา
นายภูวนัย เอกวัตร
19-03-2020 / 13:37 น.
สำนักงานอธิการบดี
ชั้น M
Tel : 032-708611

13-05-2020 / 11:45 น.
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : รับสาย/โทรออกไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
น.ส.อรุณี แก้วบริสุทธิ์
17-03-2020 / 10:26 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศว.302
Tel : 8633

13-05-2020 / 11:45 น.
ประเภทปัญหา : ปัญหาโปรแกรม Office
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถสั่งพิมพ์ข้อมูลจากระบบ 3d ได้
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.