ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
แขนภา ทองตัน
03-12-2019 / 12:11 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 4
Tel : 8609
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ลงคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใส่ Authen account ใช้อินเทอร์เน็ตได้ค่ะ ระบบสายแลน
 ใบแจ้งปัญหา
อภิญญา แจ่มใส
30-11-2019 / 09:09 น.
สำนักงานอธิการบดี
อาคาร 14 ห้องการเงิน
Tel : 1200
ประเภทปัญหา : โปรแกรม Windows
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : windown มีความผิดปกติ
 ใบแจ้งปัญหา
ภาวิณี เกียรติ์สุพิมล
26-11-2019 / 16:56 น.
สำนักงานอธิการบดี
ตรวจสอบภายใน
Tel : 1411

27-11-2019 / 11:35 น.
ประเภทปัญหา : โปรแกรม Office
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อัพเดต office
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวปัทมา ไชยโอชะ
21-11-2019 / 16:14 น.
สำนักงานอธิการบดี
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Tel : 0824233664
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ติดตั้งโทรศัพท์ประจำศูนย์
 ใบแจ้งปัญหา
นายกิตติภพ รักษาราษฎร์
18-11-2019 / 09:43 น.
สำนักงานอธิการบดี
งานพัฒนานักศึกษา
Tel : 8694

18-11-2019 / 10:07 น.
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่มีสัญญาน โทรออกไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
เครื่องค้าง ชักปลั๊กไฟออกแล้วเสียบใหม่
นางโชติกา มาลาพงษ์
13-11-2019 / 10:22 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องคอมพิวเตอร์คณะ
Tel : 0845692524

27-11-2019 / 11:36 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : คอมพิวเตอร์มีปัญหา
 ใบแจ้งปัญหา
สืบศักดิ์
11-11-2019 / 14:29 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พัก อ.ศิริพรรณ
Tel : 0825251953​

27-11-2019 / 11:36 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
วาสนา ตาละลักษณ์
07-11-2019 / 12:39 น.
สำนักงานอธิการบดี
พนักงานต้อนรับ
Tel : 032708639

07-11-2019 / 16:41 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส
 ใบแจ้งปัญหา
อภิญญา แจ่มใส
07-11-2019 / 09:41 น.
สำนักงานอธิการบดี
อาคาร 14 ห้องการเงิน
Tel : 1200

07-11-2019 / 16:41 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เปิด Microsofe word ไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
ไพลิน ฤทธิเดช
05-11-2019 / 09:17 น.
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ทะเบียน
Tel : 1302

08-11-2019 / 03:41 น.
ประเภทปัญหา : เว็บไซต์หน่วยงาน
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เว็บไซต์ exitexam.pbru.ac.th ใช้งานไม่ได้ค่ะ
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.