ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
นางสาวกมลดา เรืองอร่าม
04-08-2020 / 13:08 น.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
-
Tel : 0894041166

05-08-2020 / 08:33 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : สัญญาณ WIFI Edoroam ใช้ไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวอำพันธ์ พรมสี่หน้า
04-08-2020 / 11:17 น.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
-
Tel : 032-708608

04-08-2020 / 11:21 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย Wireless
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถเข้าแอคเคาท์อินเตอร์เน็ตได้ค่ะ
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาววณิชยา ทองสมนึก
04-08-2020 / 11:10 น.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
Tel : 8608

04-08-2020 / 11:19 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย Wireless
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถเข้าใช้ PBRU-WiFi ของมหาวิทยาลัยได้ (ขอทราบ Username กับ Password ของผู้ใช้งาน)
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวณภัค ภัทรศิรเมธ
04-08-2020 / 09:44 น.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานสถาบันวิจัยฯ
Tel : 8608

04-08-2020 / 11:15 น.
ประเภทปัญหา : Account Internet
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถเข้าแอคเคาท์อินเตอร์เน็ตได้ค่ะ( napak.pha)
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
สุพิตา พูลสมบัตื
31-07-2020 / 11:20 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
404
Tel : 0891821264
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย Wireless
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : connect ไม่ได้ ชึ้น no internet เป็นมานาน กว่า 2 สัปดาห์
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
นางสาวพิชชานันท์ กรีดกราย
18-06-2020 / 11:36 น.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
-
Tel : 8608

04-08-2020 / 11:15 น.
ประเภทปัญหา : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถเข้า edoc ได้ค่ะ เนื่องจากเข้าเกินจำนวนครั้งที่กำหนด ทำให้ระบบล๊อคค่ะ ตอนนี้เข้าระบบไม่ได้ รอ 30 นาที ก็ยังเข้าไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
แขนภา ทองตัน
30-07-2020 / 09:51 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้อง server ชั้น 2
Tel : 8609
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : port switch(เส้นสีเขียว) ที่ต่อมายัง switch server ไฟไม่ติด ตอนนี้ระบบประตูทางเข้า ระบบประตูตรวจเช็คหนังสือ ระบบฐานข้อมูลหนังสืออิเล้กทรอนิกส์ ระบบ Printer ใช้งานไม่ได้ค่ะ
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
ชิดชนก ปานวิเชียร
21-07-2020 / 14:49 น.
คณะพยาบาลศาสตร์
29608
Tel : 086-0343659
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ คอมฯช้า
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวฐิติรัตน์ ชะเอม
17-07-2020 / 14:57 น.
สำนักงานอธิการบดี
กองนยบายและแผน
Tel : 032708603
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อัพเท Windows 10 แล้วเครื่องมีปัญหา อยากให้ใส่ข้อมูล - คีย์ Windows - คีย์ office - โปรแกรม SPSS
 ใบแจ้งปัญหา
อภิญญา แจ่มใส
16-07-2020 / 11:01 น.
สำนักงานอธิการบดี
อาคาร 14 ห้องการเงิน
Tel : 1200
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครื่องค้าง ไม่สามารถทำอะไรได้
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.