ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
แขนภา ทองตัน
22-01-2021 / 13:31 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสำนักงาน
Tel : 8609
ประเภทปัญหา : Server
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อุปกรณ์ประตูทางเข้า และประตูตรวจสอบหนังสือไม่สามารถใช้งานได้ เบื้องต้นตรวจสอบแล้วอุปกรณ์ connect ไปที่ sip2 ของระบบห้องสมุด Matrix ไม่ได้จากภายในมหาวิทยาลัย แต่จาก network ภายนอกสามารถ connect ได้ น่าจะติดปัญหาเรื่อง port ที่ต้องเปิดใช้งาน ซึ่งคือ port 6001 รบกวนทางศูนย์เทคโนโลยีตรวจสอบให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
 ใบแจ้งปัญหา
ภาวิณี เกียรติ์สุพิมล
19-01-2021 / 14:27 น.
สำนักงานอธิการบดี
ตรวจสอบภายใน
Tel : 1411
ประเภทปัญหา : Scanner
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครื่องแสกน HP ใช้งานไม่ได้ เนื่องจาก HP Solution Center เปิดไม่ขึ้น ลองถอน Driver แล้วลงใหม่ก็ใช้ไม่ได้ค่ะ
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
นางโชติกา มาลาพงษ์
18-01-2021 / 15:08 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สำนักงานคณะ
Tel : 8620
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์รับไม่ได้ยินเสียง ไม่สามารถพูดโต้ตอบได้
 ใบแจ้งปัญหา
สุภาวดี เนียมหอม
18-01-2021 / 11:07 น.
กองกลาง >> งานบริหารงานบุคคล
พัสดุ
Tel : 032-708624 ,032-708604
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรเข้าและโทรออก ไม่ได่ยินเสียง
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวพิชชานันท์ กรีดกราย
18-01-2021 / 10:53 น.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
-
Tel : 8608
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถใช้3DGF ได้ค่ะ เมื่อ Log in เข้ามันขึ้นว่า ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ โปรดตรวจสอบข้อมูล เมื่อไปดาวน์โหลด 3dgf ใหม่เพื่อติดตั้ง ขึ้นว่ากำลังอัพเดทเป็นชั่วโมงแล้วค่ะ
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
พิชญา เทียนภู่
14-01-2021 / 07:59 น.
สำนักงานอธิการบดี
พัสดุ
Tel : 032708604
ประเภทปัญหา : Printer
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครื่องปริ้นไม่ดึงกระดาษ ปริ้นไม่ออก
 ใบแจ้งปัญหา
แขนภา ทองตัน
13-01-2021 / 13:22 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสำนักงาน
Tel : 8609

13-01-2021 / 18:08 น.
ประเภทปัญหา : ติดตั้งโปรแกรม Windows
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : Activate Windows 10 และ Office 2016
 ใบแจ้งปัญหา
อรทัย ชูเจริญ
08-01-2021 / 11:25 น.
สำนักงานอธิการบดี
อาคาร 14 ชั้น M
Tel : 8625

08-01-2021 / 11:27 น.
ประเภทปัญหา : Scanner
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ลงโปรแกรมเครื่องสแกน
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวสุธิวรรณ รุ่งสว่าง
04-01-2021 / 10:25 น.
สำนักงานอธิการบดี
ชั้น M
Tel : 1402

04-01-2021 / 11:55 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย Wireless
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้
 ใบแจ้งปัญหา
นายนัทธพงศ์ สุกสว่าง
29-12-2020 / 11:44 น.
สำนักงานอธิการบดี
งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
Tel : 1203

29-12-2020 / 12:18 น.
ประเภทปัญหา : เว็บไซต์หน่วยงาน
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปกติ แต่ไม่สามารถเข้าระบบ เว็บไซค์ กรมบัญชีกลาง CFS ได้
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.