ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
ธนพร เกษศรี
20-03-2020 / 11:20 น.
สำนักงานอธิการบดี
อาคาร 14 ห้องการเงิน
Tel : 1204
ประเภทปัญหา : Printer
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ปริ้นเอกสารไม่ออก ขึ้น off
 ใบแจ้งปัญหา
นายภูวนัย เอกวัตร
19-03-2020 / 13:37 น.
สำนักงานอธิการบดี
ชั้น M
Tel : 032-708611
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : รับสาย/โทรออกไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
น.ส.อรุณี แก้วบริสุทธิ์
17-03-2020 / 10:26 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศว.302
Tel : 8633
ประเภทปัญหา : ปัญหาโปรแกรม Office
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถสั่งพิมพ์ข้อมูลจากระบบ 3d ได้
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
นภัสภรณ์ นามสละ
11-03-2020 / 13:42 น.
สำนักงานอธิการบดี
ห้องกลาง ชั้น m
Tel : 1502
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ขอเพิ่มจุดเชื่อมต่อสัญญาน
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวเพียงใจ เรืองชัย
11-03-2020 / 10:20 น.
สำนักงานอธิการบดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
Tel : 8628
ประเภทปัญหา : Printer
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เมื่อสั่งปริ้นงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ พบว่า เครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นได้ มีข้อความแสดงผลว่า "Error printing on HP LaserJet M1120 MFPW"
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
เจษฎารัตน์ กล่ำศรี
09-03-2020 / 10:32 น.
สำนักงานอธิการบดี
ห้องผู้จัดการ
Tel : 8639
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ขอให้ลง window และโปรแกรมพื้นฐานใหม่ เนื่องจากของเดิมหมดอายุไม่สามารถใช้งานได้
 ใบแจ้งปัญหา
อาจารย์นิสากร คุณวงศ์
29-02-2020 / 11.00 น.
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคารเพชรน้ำหนึ่ง
Tel : -
ประเภทปัญหา : ขอดูข้อมูลจาก CCTV
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : นางสาวจารุวรรณ แก้วผสม นักศึกษาของสาขาวิชาฯ ทำกระเป๋าสตางค์หล่นหายบริเวณอาคารเพชรน้ำหนึ่ง
 ใบแจ้งปัญหา
อาจารย์นิสากร คุณวงศ์
29-02-2020 / 11.00 น.
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคารเพชรน้ำหนึ่ง
Tel : -
ประเภทปัญหา : ขอดูข้อมูลจาก CCTV
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : นางสาวจารุวรรณ แก้วผสม นักศึกษาของสาขาวิชาฯ ทำกระเป๋าสตางค์หล่นหายบริเวณอาคารเพชรน้ำหนึ่ง
 ใบแจ้งปัญหา
ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
29-02-2020 / 13:05 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สำนักงานคณะ
Tel : 8620

29-02-2020 / 13:09 น.
ประเภทปัญหา : Account Internet
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ขอ Account Internet ชั่วคราวให้ผู้มาอบรม วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563
 ใบแจ้งปัญหา
สิรีรัตน์ ชมภู่ทอง
13-02-2020 / 11:41 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
-
Tel : 8620

25-02-2020 / 12:43 น.
ประเภทปัญหา : Printer
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ปริ้นงานไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
ผู้แจ้งดำเนินการแก้ได้ด้วยตัวเองแล้ว
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.