ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
ทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธิ์
16-10-2019 / 12:03 น.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สำนักงาน
Tel : 1901

16-10-2019 / 16:34 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
นภัสภรณ์ นามสละ
10-10-2019 / 15:39 น.
สำนักงานอธิการบดี
งานบริหารงานบุคคล
Tel : 1502

16-10-2019 / 16:34 น.
ประเภทปัญหา : โปรแกรม Office
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ขอความอนุเคราะห์ลง office 2013 เนื่องจากระบบงานเดิมใช้ office 2013
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวปัทมา ไชยโอชะ
10-10-2019 / 11:53 น.
สำนักงานอธิการบดี
พัสดุ
Tel : 0824233664

16-10-2019 / 16:34 น.
ประเภทปัญหา : Printer
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : การลงไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์มีปัญหา ไม่สามารถลงได้คะ
 ใบแจ้งปัญหา
ประชุม พันออด
10-10-2019 / 11:13 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 4
Tel : 8618
ประเภทปัญหา : เว็บไซต์หน่วยงาน
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ไม่สามารถเข้าใช้งานได้
 ใบแจ้งปัญหา
อลิสา ทิมศรี
10-10-2019 / 09:32 น.
สำนักงานอธิการบดี
self access
Tel : 8632

16-10-2019 / 16:34 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : LAN ขึ้น no internet
 ใบแจ้งปัญหา
นายธนดล ดีหะสิงห์
09-10-2019 / 11:11 น.
สำนักงานอธิการบดี
ชั้น M
Tel : 8625

09-10-2019 / 21:51 น.
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้
 ใบแจ้งปัญหา
ศศิธร ช้างน้ำ
09-10-2019 / 10:15 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
-
Tel : 8620

09-10-2019 / 21:51 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถปริ้นงานจาก word ได้
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
ประชุม พันออด
09-10-2019 / 09:50 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
Tel : 8618

09-10-2019 / 21:51 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเตอร์ใช้งานไม่ได้ครับ ทั้ง Lan และ Wi-Fi
 ใบแจ้งปัญหา
อรุณี แก้วบริสุทธิ์
08-10-2019 / 17:34 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคารศว.ชั้น 3
Tel : 032708633

09-10-2019 / 21:51 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเทอร์เนตใช้ไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
apiwat pantong
08-10-2019 / 16:23 น.
สำนักงานอธิการบดี
plan and division
Tel : 8603

08-10-2019 / 17:51 น.
ประเภทปัญหา : โปรแกรม Office
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ms office out of date
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.