ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
เณริศา พิทักษ์สาลี
26-10-2020 / 11:09 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
ชั้น1
Tel : 032708623
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถใช้อินเทอรืเน็ตได้
 ใบแจ้งปัญหา
ธิดา สุกสี
26-10-2020 / 08:53 น.
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานกองพัฒฯ
Tel : 1802
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : lan ไม่จ่ายไอพี ปกติ จะเป็น 10.2.8.xxx
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
นางนงลักษณ์ พหุพันธ์
21-10-2020 / 11:31 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 5
Tel : 8609

22-10-2020 / 10:48 น.
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่มีสัญญาณ โทรติดต่อไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
น.ส.สุภาวดี เนียมหอม
16-10-2020 / 15:44 น.
สำนักงานอธิการบดี
M
Tel : 8624
ประเภทปัญหา : Account Internet
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเตอร์มีปัญหาเข้าไม่ได้ you must log in to this networt before can access the internet
 ใบแจ้งปัญหา
พิชญา เทียนภู่
05-10-2020 / 16:32 น.
สำนักงานอธิการบดี
พัสดุ
Tel : 032708604
ประเภทปัญหา : Scanner
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครื่องสแกนไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
วีนา สืบอ่ำ
02-10-2020 / 12:15 น.
สำนักงานอธิการบดี
งานบุคคล
Tel : 1503
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย Wireless
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : - เครื่องคอมฯเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ในบางเว็บไซต์ (เว็บกรมบัญชีกลาง) / เครื่องของวีนา - ได้ลองเข้าทำที่เครื่องคอมของท่านอื่นแล้วก็พบว่า สามารถเข้าเว็บได้ แต่พอกดเข้าใช้งานที่มีขึ้นหน้าต่างย่อยขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งอันก็จะขึ้นว่าเออเร่อ ไม่สามารถใช้งานในหน้าต่างนั้นได้ต่อ (อันนี้เปฌนเกือบทุกเครื่องในหห้องค่ะ)
 ใบแจ้งปัญหา
สุพัตรา บูรณารมย์
02-10-2020 / 08:35 น.
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
อาคาร 14 ชั้น M (ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ)
Tel : 8637,081-3532403
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ติดตั้งคอมพิวเตอร์ใหม่
 ใบแจ้งปัญหา
สุพัตรา บูรณารมย์
02-10-2020 / 08:35 น.
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
อาคาร 14 ชั้น M (ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ)
Tel : 8637,081-3532403
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ติดตั้งคอมพิวเตอร์ใหม่
 ใบแจ้งปัญหา
ไพลิน ฤทธิเดช
01-10-2020 / 10:05 น.
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ
Tel : 1301

22-10-2020 / 10:51 น.
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์ IP Phone ไม่สามารถใช้งานได้
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาววันเพ็ญ มาลาพงษ์
30-09-2020 / 11:33 น.
สำนักงานอธิการบดี
กลุ่มงานกายภาพฯ
Tel : 8631 หรือ 0865054014

22-10-2020 / 10:47 น.
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ติดตั้งและเดินสายระบบโทรศัพท์ภายในกลุ่มงานพัฒนากายภาพฯ
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.