ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
สิรีรัตน์ ชมภู่ทอง
13-02-2020 / 11:41 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
-
Tel : 8620
ประเภทปัญหา : Printer
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ปริ้นงานไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
พิชญา เทียนภู่
13-02-2020 / 10:35 น.
สำนักงานอธิการบดี
พัสดุ
Tel : 8604
ประเภทปัญหา : Scanner
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : พอสแนกเอกสาร กระดาษกลับหัว ซึ่งเปลี่ยนด้านสแกนใหม่แล้ว ก้ยังเป็นเหมือนเดิม
 ใบแจ้งปัญหา
น.ส.อรุณี แก้วบริสุทธิ์
11-02-2020 / 16:16 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
302
Tel : 8633
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : การทำงานระบบegpมีปัญหา
 ใบแจ้งปัญหา
แขนภา ทองตัน
04-02-2020 / 11:47 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสำนักงาน
Tel : 8609
ประเภทปัญหา : ติดตั้งโปรแกรม Windows
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : activate windows 10 และใส่ key office2013 ค่ะ
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวเรืองรุ้ง พูลสวัสดิ์
29-01-2020 / 13:56 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น1
Tel : 8619

30-01-2020 / 10:40 น.
ประเภทปัญหา : โปรแกรม Windows
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ใส่ key Windows 10 Pro 3 เครื่อง
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวปัทมา ไชยโอชะ
28-01-2020 / 10:30 น.
สำนักงานอธิการบดี
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Tel : 8698

30-01-2020 / 10:39 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถใช้งานไมโครซอฟต์ ออฟฟิต ได้คะ
 ใบแจ้งปัญหา
โชติกา มาลาพงษ์
27-01-2020 / 09:32 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
-
Tel : 8620

28-01-2020 / 11:35 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด
 ใบแจ้งปัญหา
อภิญญา แจ่มใส
24-01-2020 / 13:33 น.
สำนักงานอธิการบดี
การเงิน
Tel : 1200

27-01-2020 / 07:02 น.
ประเภทปัญหา : เว็บไซต์หน่วยงาน
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : การจัดรูปแบบหน้า web ของรูปบุคลากรงานคลังขนาดไม่สวยงาม รบกวนช่วยแก้ไขรูปตามที่ส่งไป และปรับฟอร์มให้ขนากภาพเท่ากัย ขอบคุณมากคะ
 ใบแจ้งปัญหา
ภาวิณี เกียรติ์สุพิมล
21-01-2020 / 09:53 น.
สำนักงานอธิการบดี
ตรวจสอบภายใน
Tel : 1410

27-01-2020 / 07:01 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครื่องคอมพิวเตอร์ PC เปิดแล้วไม่สามรถเข้าใช้งานในหน้าจอหลักได้
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
ไพลิน ฤทธิเดช
20-01-2020 / 17:18 น.
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริม
Tel : 1303
ประเภทปัญหา : Server
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ http://exitexam.pbru.ac.th ได้
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.