ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
อ.ดร.อนุรักษ์ สิงห์ชัย
14-08-2019 / 10:00 น.
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
321
Tel : 0819446458
ประเภทปัญหา : Printer
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ปริ่นไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
แขนภา ทองตัน
09-08-2019 / 10:34 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้อง server ชั้น 2
Tel : 8609
ประเภทปัญหา : Server
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โดเมน dlib.pbru.ac.th เข้าใช้งานจากภายนอกมหาวิทยาลัยไม่ได้ค่ะ
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวบงกชพร ทรัพย์มา
09-08-2019 / 10:25 น.
สำนักงานอธิการบดี
อาคาร 14 การเงิน
Tel : 8606

09-08-2019 / 10:27 น.
ประเภทปัญหา : Printer
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ลง Driver Printer ไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
พนิดา พวงพยอม
09-08-2019 / 09:31 น.
สำนักงานอธิการบดี
ชั้น M ห้องพัสดุ
Tel : 032-708604
ประเภทปัญหา : โปรแกรม Office
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : แจ้งลิขสิทธิ์
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล
08-08-2019 / 09:12 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์คอม
Tel : 0922584212

09-08-2019 / 10:28 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เรื่องลงโปรแกรม
 ใบแจ้งปัญหา
นพดล เมืองนก
31-07-2019 / 11:30 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงาน
Tel : 0969989175​

09-08-2019 / 10:28 น.
ประเภทปัญหา : Printer
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ลงไดเวอเครื่องปริ้นไม่ได้ครับ
 ใบแจ้งปัญหา
นพดล เมืองนก
31-07-2019 / 11:30 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงาน
Tel : 0969989175​

09-08-2019 / 10:27 น.
ประเภทปัญหา : Printer
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ลงไดเวอเครื่องปริ้นไม่ได้ครับ
 ใบแจ้งปัญหา
นายธนดล ดีหะสิงห์
31-07-2019 / 09:50 น.
สำนักงานอธิการบดี
ชั้น M
Tel : 8625

09-08-2019 / 10:27 น.
ประเภทปัญหา : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เข้าระบบ E-Doc ไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
อรุณี แก้วบริสุทธิ์
26-07-2019 / 17:38 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศว.302
Tel : 0866143302
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : คอมพิวเตอร์ดับไปเอง ทดลองเสียบปลั๊กแล้วเปิดเครื่องใหม่ เครื่องติด แต่ก็ดับไปเองอีก ทดลองทำแล้ว3ครั้ง
 ใบแจ้งปัญหา
PSU เสีย จนท. ของคณะดำเนินการให้แล้ว
นายธนดล ดีหะสิงห์
25-07-2019 / 09:02 น.
สำนักงานอธิการบดี
ชั้น M
Tel : 8625

30-07-2019 / 12:58 น.
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
LAN ใช้ไม่ได้ ใช้ LAN อีก 1 เส้น
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.