ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
นางสาวศศิกาญจน์ พูลผิว
12-10-2021 / 13:46 น.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ชั้น1
Tel : 032708608
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : คอมพิวเตอร์จอเป็นสีฟ้า ไม่สามารถเปิดคอมใช้งานได้
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวศศิกาญจน์ พูลผิว
28-09-2021 / 09:07 น.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ชั้น1
Tel : 032708608
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : คอมพิวเตอร์ดับ ไม่สามารถใช้งานได้
 ใบแจ้งปัญหา
พันทิพา เกตุพรม
15-09-2021 / 11:34 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
19101
Tel : 032-708620

15-09-2021 / 11:42 น.
ประเภทปัญหา : Email
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ขออีเมล์ และรหัสผ่าน ของสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ใบแจ้งปัญหา
อโนมา อรุโณทัยสกุล
09-09-2021 / 15:17 น.
สำนักงานอธิการบดี
ชั้น3อาคารนิวัติสโมสร
Tel : 1202
ประเภทปัญหา : อื่นๆ
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ขอเปลี่ยนการยืนยัน OTP จากเดิม 092-617-5665 เป็น 089-994-7546
 ใบแจ้งปัญหา
อโนมา อรุโณทัยสกุล
09-09-2021 / 15:11 น.
สำนักงานอธิการบดี
ชั้น3อาคารนิวัติสโมสร
Tel : 1202

15-09-2021 / 11:48 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่ทำรายการประเมินผลงานบุคลากรผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
สุชาดา
03-09-2021 / 09:23 น.
สำนักงานอธิการบดี
กองนโยบายและแผน
Tel : 1602

15-09-2021 / 11:48 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : หนูกัดสายแลนขาด เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
น.ส.สุภาวดี เนียมหอม
02-09-2021 / 09:27 น.
สำนักงานอธิการบดี
1442
Tel : 032-708624

15-09-2021 / 11:48 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : Lan ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อไปยังเครื่องถ่ายเอกสารของานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ
 ใบแจ้งปัญหา
น.ส.สุภาวดี เนียมหอม
02-09-2021 / 09:23 น.
สำนักงานอธิการบดี
1442
Tel : 032-708624

02-09-2021 / 14:16 น.
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ขอต่อระะบบโทรศัพท์ที่โตะ๊ะทำงานเพื่อประสานงานกับบุคคลภายนอก เบอร์ 1403 และขอเพื่มเบอร์โต๊ะทำงานชองบุคลากรที่ปฏิบัติงานใหม่คะ
 ใบแจ้งปัญหา
ภาวิณี เกียรติ์สุพิมล
16-07-2021 / 09:22 น.
สำนักงานอธิการบดี
ตรวจสอบภายใน
Tel : 1411

02-09-2021 / 14:16 น.
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ ขึ้นว่า Provisioning
 ใบแจ้งปัญหา
นายนัทธพงศ์ สุกสว่าง
11-07-2021 / 15:50 น.
สำนักงานอธิการบดี
1422
Tel : 1203

02-09-2021 / 14:18 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ระบบการปฏิบัติ ล่าช้า หน้าจอระบบงานค้าง ไม่รวมเร้ว
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.