ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
ขวัญจิรา แก้วคัลณา
17-03-2023 / 14:39 น.
สำนักงานอธิการบดี
อาคารสุเมธตันติเวชกุล น้อมบุญดิเรก
Tel : 8626
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : IP -phone ใช้ไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
ขวัญจิรา แก้วคัลณา
03-03-2023 / 09:49 น.
สำนักงานอธิการบดี
น้อมบุญดิเรก
Tel : 8626
ประเภทปัญหา : เว็บไซต์หน่วยงาน
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถเข้าหน้าเว็บไซด์หน่วยงานได้ https://council.pbru.ac.th/index.php
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
นางสาวภัทรานิษฐื กุลวัฒนโภคิน
03-03-2023 / 08:38 น.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
อาคาร 25 (นิวัตสโสร) ชั้น 3 (สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมฯ)
Tel : 0910791619

14-03-2023 / 13:49 น.
ประเภทปัญหา : โปรแกรม 3dgf
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถเปิดโปรแกรม 3dgf ได้ ตามรูปที่แนบมา
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
นางสาวภัทรานิษฐื กุลวัฒนโภคิน
01-03-2023 / 14:56 น.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
อาคาร 25 (นิวัตสโสร) ชั้น 3 (สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมฯ)
Tel : 0910791619

14-03-2023 / 13:49 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : คอมพิวเตอร์ดับ และรีสตาทร์ เอง ทั้งวันในระหว่างพิมพ์งาน ลองเช็คปลั๊กพ่วง และ update แล้ว ไม่หาย
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวภัทรานิษฐื กุลวัฒนโภคิน
28-02-2023 / 10:12 น.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
อาคาร 25 (นิวัตสโสร) ชั้น 3 (สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมฯ)
Tel : 0910791619

14-03-2023 / 13:49 น.
ประเภทปัญหา : ปัญหาโปรแกรม Office
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : Microsoft word ไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อเปิดขึ้นมา จะค้าง และเด้งปิดโปรแกรมตลอด
 ใบแจ้งปัญหา
เจริญ แสงคำกุล
14-02-2023 / 09:01 น.
สำนักงานอธิการบดี
ห้องจัดเลี้ยงเพทาย
Tel : 0943546433

21-02-2023 / 11:37 น.
ประเภทปัญหา : อื่นๆ
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์ในการจัดการประชุมออนไลน์ ในวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. ณ ห้องจัดเลี้ยงเพทาย
 ใบแจ้งปัญหา
วันเพ็ญ มาลาพงษ์
10-02-2023 / 10:19 น.
สำนักงานอธิการบดี
-
Tel : 8631
ประเภทปัญหา : Printer
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครื่องปริ้น ไม่ดูดกระดาษ ทำให้ไม่สามารถทำงานได้
 ใบแจ้งปัญหา
Pailin Rittidech
10-02-2023 / 08:40 น.
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานชั่วคราว อาคารศูนย์ภาษา
Tel : 1301

14-03-2023 / 13:49 น.
ประเภทปัญหา : อื่นๆ
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ขอความอนุเคราะห์ในการสร้าง link Zoom หัวข้อ "การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป" ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.30 น.
 ใบแจ้งปัญหา
ปัทมา ไชยโอชะ
09-02-2023 / 12:50 น.
สำนักงานอธิการบดี
ศูนย์ทดสอบฯ
Tel : 032708698

10-02-2023 / 06:00 น.
ประเภทปัญหา : โปรแกรม 3dgf
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โปรแกรม 3D ไม่สามารถเข้าใช้งานได้
 ใบแจ้งปัญหา
นัชรัณด์ เชื้อสอน
08-02-2023 / 08:40 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
-
Tel : 8623

10-02-2023 / 06:00 น.
ประเภทปัญหา : อื่นๆ
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ขอ account zoom meeting เนื่องจากจะมีคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษามาตรวจโรงเรียนแบบออนไลน์ในวันที่ 16 ก.พ. 66
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.