อีเมล (บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนิสิต)

อีเมล (บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนิสิต)

อีเมล (email) หรือ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนิสิต มีให้บริการดังนี้

     – บริการจากโครงการ Google Apps for Education ของบริษัท Google Inc.ที่มีที่อยู่อีเมลที่ลงท้ายด้วย @mail.pbru.ac.th

ซึ่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการ

 1. รับ-ส่งอีเมล ซึ่งรองรับการใช้งานผ่าน Mail client, Web-based, และ Mobile Sync

 2. สร้างปฏิทินนัดประชุม (calendar)

 3. บันทึกผู้ติดต่อ (contact/ people)

 4. รองรับการ Sync ผ่าน สมาร์ทโฟน/ แท็บเลต

การเข้าใช้งาน

นิสิตสามารถเข้าถึงบริการจากหน้าเว็บ https://sites.google.com/a/mail.pbru.ac.th/pbru-gapps-help/ หรือสามารถเข้าตรงจากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการได้โดยตรง

 1. อีเมล @mail.pbru.ac.th ไปที่เว็บไซต์ https://www.google.go.th

  จากนั้นคลิกที่ “ลงชื่อเข้าสู่ระบบ” หรือ “Sign in”

  จากนั้นในหน้า ลงชื่อเข้าใช้งาน ในช่อง “Email or phone” หรือ “อีเมลหรือโทรศัพท์”

  ให้ระบุอีเมลของนิสิตแบบเต็ม เช่น

  • xxxx.xxx@mail.pbru.ac.th โดยชื่อผู้ใช้จะประกอบด้วย <ชื่อจริงภาษาอังกฤษ>.<อักษร 3 ตัวแรกของนามสกุลภาษาอังกฤษ> เช่น คุณ Smart Jingjai จะมีที่อยู่อีเมล คือ smart.jin@mail.pbru.ac.th
   (ชื่อ Email สะกดตามบัตรประชาชน)

  • ส่วน “รหัสผ่าน” เป็นเลขประจำตัวบัตรประชาชน (** สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 66 รหัสผ่านคือ เลข 2 ตัวท้ายของเลขบัตรประจำตัวประชาชน + เบอร์โทรศัพท์มือถือ)

  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Google Apps for Education

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

คุณไพรัช บุญรอด

FB :  https://bit.ly/2X0Wtqv
  :  032-708601
  :  pairach.boo@mail.pbru.ac.th

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี