ติดต่อเรา

Get In touch

Leave us a message

ที่อยู่ : อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทร : 032-708601

email : info@pbru.ac.th