ร่วมแบบประเมินการให้บริการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

แบบประเมินการให้บริการงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ


ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ


งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

032-708601 ต่อ 1706

ห้องเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000