ข่าวการอบรม

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมการใช้งานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หลักสูตร/หน่วยงาน

             วันที่ 15 -17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบฯ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมกับ บริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด ได้จัดการอบรมการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน ให้กับอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การจัดการอบรมการใช้งานระบบประกันคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์พื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่พัฒนา และปับปรุงขึ้นใหม่ ในระดับหลักสูตร ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และ ระดับหน่วยงานสนับสนุนให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ประมวลภาพการอบรมเพิ่มเติม เข้าชมได้ที่ >> รวมภาพการอบรมระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“การเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 67 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้ดำเนินงานอบรมเชิงปฎิบัติการ ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“การเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล” โดยโครงการได้ดำเนินงานจัดอบรมทั้งสิ้น 3 คอร์สดังนี้ คอร์สเตรียมความพร้อมทดสอบสมรรถนะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน คอร์สการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่องานวิจัย คอร์สแนะนำสิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365 สิทธิ์A5    บัดนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์เเล้วนั้น โดยมีนักศึกษาเเละบุคลากรมหาวิทยาลัย สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 56 ท่าน เข้าร่วมอบรมและผ่านการประเมินสมรรถนะของโครงการ ทั้งสิ้น 52 ท่าน   ทั้งนี้งานบริการวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัล  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ขอขอบคุณนักศึกษาเเละบุคลากรมหาวิทยาลัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดการทดสอบระบบบริการการศึกษาในส่วนของผู้บริหาร

             วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ พร้อมกับ บริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด ได้จัดการทดสอบระบบบริการการศึกษาในส่วนของผู้บริหาร ให้กับหน่วยงานสำนักงานส่งเสริมและงานทะเบียน             การจัดการทดสอบระบบบริการการศึกษาในส่วนผู้บริหาร ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสำนักงานส่งเสริมและงานทะเบียนตรวจสอบรายงาน และข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้บริหาร

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรและคะแนนความประพฤติ

             วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 17137 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ พร้อมกับ บริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด ได้จัดอบรมระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรและคะแนนความประพฤติ สำหรับเจ้าหน้าที่คณะ จำนวน 20 ท่าน            การจัดอบรมในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของคณะทั้ง 8 คณะ จำนวน 20 ท่าน ได้ใช้ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรและคะแนนความประพฤติ ได้ทักษะในการใช้งานระบบได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดเตรียมความพร้อมเผื่อจัดการอบรมระบบกิจกรรมฯ

             วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 17137 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ได้ทำการอัปเดพโปรแกรม เพื่อการอบรมการใช้งานระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษาและคะแนนความประพฤติ ให้กับสำหรับเจ้าหน้าที่คณะ ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567

1 2 3 6