ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Up skill Microsoft 365 รุ่นที่ 3

Up skill Microsoft 365 รุ่นที่ 3            ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านที่สนใจ เข้าใช้งาน Microsoft 365 เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Up skill Microsoft 365 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 -18 กรกฎาคม 2566 * หมายเหตุ 3 รอบ รอบละ 45 ท่าน สำหรับผู้ที่สนใจท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ที่ ลิ้งค์ลงทะเบียน https://forms.gle/ybmHuJ1kKwce2YHA7

การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ UniCon-University Connected

                        เมื่อวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องภานุรังษี ชั้น 1 โรงแรม The Royal River Hotel สำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบโครงการ UniCon – University Connected ภายใต้โครงการจ้างพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลังข้อมูล เพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องการจัดส่งข้อมูลอุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมร่วมโครงการฯ ระยะที่ 1 นำโดยนายเชฐ ศรีแย้ม รักษาหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิทัล นางสาวปิยนันธ์ เสนะโห นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายเจษฎาภรณ์ […]

1 2 3 4 7