ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล (วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563)

ตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 (วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563) ยินดีให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศ การเรียนการสอนออนไลน์ การจัดประชุมออนไลน์ การใช้บริการต่าง ๆ  ทั้งจากที่บ้าน และภายในมหาวิทยาลัย ช่องทางการให้บริการ Online Helpdesk และการติดต่อ 1. ผ่านระบบขอรับบริการและแจ้งปัญหา https://ict.pbru.ac.th/Helpdesk/ 2. FB INBOX ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล https://bit.ly/2X0Wtqv 3. เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล https://ict.pbru.ac.th/ 4. ระบบ E-DOCUMENT http://doc.pbru.ac.th/ 5. E-Mail info@pbru.ac.th  

แนะนำการใช้งาน Email ของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษา

อีเมล (บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนิสิต)   การเข้าใช้งาน นิสิตสามารถเข้าถึงบริการจากหน้าเว็บ https://sites.google.com/a/mail.pbru.ac.th/pbru-gapps-help/ หรือสามารถเข้าตรงจากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการได้โดยตรง อีเมล @mail.pbru.ac.th ไปที่เว็บไซต์ https://www.google.go.th จากนั้นคลิกที่ “ลงชื่อเข้าสู่ระบบ” หรือ “Sign in” จากนั้นในหน้า ลงชื่อเข้าใช้งาน ในช่อง “Email or phone” หรือ “อีเมลหรือโทรศัพท์” ให้ระบุอีเมลของนิสิตแบบเต็ม เช่น xxxx.xxx@mail.pbru.ac.th โดยชื่อผู้ใช้จะประกอบด้วย <ชื่อจริงภาษาอังกฤษ>.<อักษร 3 ตัวแรกของนามสกุลภาษาอังกฤษ> เช่น คุณ Smart Jingjai จะมีที่อยู่อีเมล คือ smart.jin@mail.pbru.ac.th (ชื่อ Email สะกดตามบัตรประชาชน)                  ส่วน “รหัสผ่าน” เป็นเลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ งานวิศวกรรมเครือข่าย คุณไพรัช บุญรอด FB :  https://bit.ly/2X0Wtqv […]

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเปิดให้บริการ Helpdesk ออนไลน์  โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่ศูนย์ฯ

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 😷 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจึงเปิดให้บริการ Helpdesk ออนไลน์   โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่ศูนย์ฯ   โดยให้บริการดังต่อไปนี้ ✅ บริการแก้ไขปัญหาการใช้งาน E-Mail ของมหาลัยฯ ✅ บริการแก้ไขปัญหาด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ✅ แนะนำการใช้งานโปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ✅ ให้คำปรึกษา/แนะนำการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หมายเหตุ : 👉 กรณีผู้ใช้บริการต้องการสอบถาม /ขอใช้บริการ หรือแจ้งปัญหา (ช่วงเวลาปิดทำการ) สามารถส่งข้อความมาที่ INBOX เฟสบุ๊คศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล หรืออีเมล. info@pbru.ac.th ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ #www.ict.pbru.ac.th

ประกาศ ขอปิดให้บริการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล (เป็นการชั่วคราว)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 5) ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจึงขอปิดให้บริการ โดยนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ยังคงใช้บริการ ต่างๆของศูนย์ฯผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้ 1. Inbox Page FB ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 2. E-mail : info@pbru.ac.th ทางศูนย์ฯต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ด้วย

เปรียบเทียบ 4 แอปพลิเคชันสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

1. Cisco Webex Meetings : สำหรับการประชุม การเรียนการสอนออนไลน์ มีคุณสมบัติดังนี้ ● รองรับการประชุมได้สูงสุดถึง 100 คน โดยไม่จำกัดระยะเวลาการใช้งาน ● มีระบบบันทึกการประชุม รองรับวิดีโอระดับ HD ● รองรับการใช้งานที่หลากหลายบน Desktop, IOS และ Android ● มีฟังก์ชั่นในการ Chat การแชร์หน้าจอ รูปภาพ ไฟล์ และข้อความอย่างไม่จำกัด 📌 ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ – คู่มือการใช้งาน Webex : ส่วนการสร้าง ห้องประชุมออนไลน์ https://ict.pbru.ac.th/?p=4030 – คู่มือการใช้งาน webex : ส่วนการเข้าร่วม ประชุมออนไลน์ https://ict.pbru.ac.th/?p=4039 2. Google Meet : สำหรับการประชุมออนไลน์ มีคุณสมบัติ ดังนี้ ● รองรับการประชุมได้สูงสุดถึง […]

1 2 3 4 5 6 7