ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

บุคลากรของศูนย์ฯ เข้าร่วมการสัมนาวิชาการอัพเดทเทคโนโลยี ไอที ปี 2019

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้เข้าร่วมการสัมนาวิชาการอัพเดทเทคโนโลยีไอที ปี 2019 (IT TRENDS & PREDICTIONS IN 2019) ณ FISHERMAN’S RESORT หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ทั้งนี้บุคลากรจะได้นำความรู้ในการสัมนาวิชาการในครั้งนี้ไปประยุกต์ในการทำงานในโอกาศต่างๆต่อไป

ศูนย์เทคโนโลยีฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์เทคโนโลยีฯมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษธานี

คุณเชฐ  ศรีแย้ม หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษธานี ที่ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศูนย์เทคโนโลยีฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

คุณเชฐ  ศรีแย้ม หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การอบรม : การสร้างข้อสอบและแบบสอบถามด้วย Google Form ร่วมกับ QR CODE

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน ICT ให้แก่บุคลากร หัวข้อการอบรม : การสร้างข้อสอบและแบบสอบถามด้วย Google Form ร่วมกับ QR CODE วันที่จัดโครงการ : วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้บุคลากรจะได้รับความรู้ในการสร้างข้อสอบและแบบสอบถามด้วย Google Form ร่วมกับ QR CODE เพื่อนำไปประยุกต์ในการใช้งานในโอกาศต่างๆต่อไป

1 2 3 4 5 7