ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำการใช้งาน Google Classroom ใน 5 ขั้นตอน

5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเข้าเรียน ด้วย Google Classroom นักศึกษา และอาจารย์ท่านใดลืม Account Username และ Password บัญชี @ mail.pbru.ac.th ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล(DTC) (โทร) 032-708601 Facebook. Pbru ComputerCenter นะคะ

การ Login เข้าใช้งาน Internet ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดทำระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งาน Internet จากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท รวมทั้งสามารถจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ได้ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ดังนั้น นักศึกษาที่ต้องการใช้งาน Internet จะต้องทำการ Login เข้าใช้งาน Internet ก่อนทุกครั้ง โดยใช้ PBRU Account  ของนักศึกษา เพื่อยืนยันตัวตนในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย การ Login เข้าใช้งาน Internet นักศึกษาสามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ 2 เส้นทาง คือ –  ระบบเครือข่ายแบบสาย เช่น สายแลน หรือ –  ระบบเครือข่ายแบบไร้สายหรือ WIFI ซึ่งเมื่อเชื่อมต่อแล้วระบบจะให้นักศึกษาทำการ Login เข้าใช้งาน Internet ขั้นตอนในการ Login เข้าใช้งาน Internet มีดังนี้ – ระบบเครือข่ายแบบสาย (Lan) 1. การเข้าใช้งาน Internet โดยผ่านระบบเครือข่ายแบบสาย เมื่อนักศึกษาเปิด Browser เพื่อพิมพ์ […]

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจะปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามสัญญาจ้างของบริษัทไดเมนชั่น  ดาต้า (ประเทศไทย)  จำกัด  เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า  10  ปี  โดยมีกำหนดการดังนี้ วันที่  19 – 20 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 –   ระหว่างเวลา  15.00น. – 23.00 น. ทำให้ในช่วง  วัน-เวลาดังกล่าว ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั้งมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถใช้งานได้  ทางศูนย์จึงขอแจ้งการปิดปรุงปรุงระบบฯและขออภัยในความไม่สะดวก

Campus Network Design

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรม Campus Network Design ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 Campus Network Design นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของแต่ละสถาบันการศึกษาที่เป็นโหนดให้บริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาหรือเป็นสมาชิกเครือข่ายมีความรู้หรือมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบเครือข่ายในเนื้อหาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 2 3 4 5