ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรและคะแนนความประพฤติ

             วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 17137 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ พร้อมกับ บริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด ได้จัดอบรมระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรและคะแนนความประพฤติ สำหรับเจ้าหน้าที่คณะ จำนวน 20 ท่าน

           การจัดอบรมในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของคณะทั้ง 8 คณะ จำนวน 20 ท่าน ได้ใช้ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรและคะแนนความประพฤติ ได้ทักษะในการใช้งานระบบได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น