ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดเตรียมความพร้อมเผื่อจัดการอบรมระบบกิจกรรมฯ

             วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 17137 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ได้ทำการอัปเดพโปรแกรม เพื่อการอบรมการใช้งานระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษาและคะแนนความประพฤติ ให้กับสำหรับเจ้าหน้าที่คณะ ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567