ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดการทดสอบระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรและคะแนนความประพฤติ

             วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ พร้อมกับ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้จัดวันทดสอบระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรและคะแนนความประพฤติ ให้กับหน่วยงานกองพัฒนานักศึกษาขึ้น

              การจัดการทดสอบระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรและคะแนนความประพฤติครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานกองพัฒนานักศึกษาทดสอบระบบเผื่อความถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด