ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมการใช้งานระบบเสริมหลักสูตรนักศึกษาและคะแนนความประพฤติ

             วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง LC201 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ พร้อมกับ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้จัดอบรมการใช้งานระบบเสริมหลักสูตรนักศึกษาและคะแนนความประพฤติ ในส่วนของผู้ดูแลระบบ ให้กับบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

              การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ที่เป็นผู้ดูแลการจัดกิจกรรมและคะแนนความประพฤติ ได้มีทักษะการใช้งานระบบได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทางศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ส่วนงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ร่วมกับ บริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด จึงจัดอบรมการใช้งานระบบขึ้น