ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมนำเสนอระบบงานบริการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์

             วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมกับ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด  ได้จัดกิจกรรมนำเสนอระบบงานบริการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ในส่วนของงานบริการผู้บริหาร  สถิติในรูปแบบกราฟ โดยมีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

              การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการทำงาน รูปแบบขอหน้าเว็บไซต์ ข้อมูลสถิติต่างๆของระบบงานบริการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ในส่วนของผู้บริหาร ให้กับรองผู้อำนวยการ, หัวหน้าสำนักงาน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานส่งเสริงวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบในส่วนของด้านข้อมูล และการทำงานของระบบให้มีความถูกต้อง