ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมนำเสนอระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษาและคะแนนความประพฤติ

             วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมกับ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด  ได้จัดกิจกรรมนำเสนอระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษาและคะแนนความประพฤติ ณ ห้องLC201 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีหน่วยงานกองพัฒนานักศึกษาและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

              การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการทำงานของระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษาและคะแนนความประพฤติ  ให้กับหน่วยงานและบุคลากรที่ดูแลงานด้านการจัดการงานกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพรบุรี