คู่มือ

คำแนะนำในการใช้งาน CAT Conference Version 9 สำหรับการประชุมออนไลน์

  คำแนะนำการใช้งาน CAT Conference Version 9 สำหรับการประชุมออนไลน์ การใช้งานครั้งแรก แนะนำให้ติดตั้งโปรแกรม  CAT Conference Version 9 ลงในเครื่องก่อน ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม CAT Conference Version 9 สำหรับการใช้งานที่เครื่องคอมพิวเตอร์ คู่มือการใช้งานโปรแกรม CAT Conference Version 9 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม กรณีใช้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์   CLICK !! กรณีใช้ผ่านมือถือระบบ IOS   CLICK !! กรณีใช้ผ่านมือถือระบบ Android  CLICK !!

1 2 3 4 5