คู่มือแนะนำการใช้งาน eduroam ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู่มือสำหรับระบบปฏิบัติการจาก Microsoft (Microsoft OS Platform)

Windows 8.1 , Windows 10

คู่มือสำหรับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์จาก Apple​  (Apple OS Platform) 

คู่มือสำหรับระบบปฏิบัติการ Android (​Android OS Platform)