คู่มือ

คู่มือแนะนำการใช้งานเครือข่ายไร้สาย PBRU

คู่มือสำหรับระบบปฏิบัติการจาก Microsoft (Microsoft OS Platform) PBRU-Wifi Windows 10 รายละเอียด Windows 8 , Windows 8.1  รายละเอียด Windows 7 รายละเอียด PBRU-5G Windows 10 รายละเอียด eduroam Windows 10 รายละเอียด คู่มือสำหรับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์จาก Apple​  (Apple OS Platform)  Mac OS รายละเอียด iOS (PBRU-Wifi) รายละเอียด iOS (PBRU-5G) รายละเอียด คู่มือสำหรับระบบปฏิบัติการ Android (​Android OS Platform) Android (PBRU-Wifi) รายละเอียด Android (PBRU-5G) รายละเอียด

1 2 3 4 5