กิจกรรมการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“การเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 67 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้ดำเนินงานอบรมเชิงปฎิบัติการ ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“การเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล” โดยโครงการได้ดำเนินงานจัดอบรมทั้งสิ้น 3 คอร์สดังนี้ คอร์สเตรียมความพร้อมทดสอบสมรรถนะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน คอร์สการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่องานวิจัย คอร์สแนะนำสิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365 สิทธิ์A5    บัดนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์เเล้วนั้น โดยมีนักศึกษาเเละบุคลากรมหาวิทยาลัย สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 56 ท่าน เข้าร่วมอบรมและผ่านการประเมินสมรรถนะของโครงการ ทั้งสิ้น 52 ท่าน   ทั้งนี้งานบริการวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัล  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ขอขอบคุณนักศึกษาเเละบุคลากรมหาวิทยาลัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

Phetchaburi Rajabhat University