โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Up skill Microsoft 365 รุ่นที่ 3

Up skill Microsoft 365 รุ่นที่ 3

           ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านที่สนใจ เข้าใช้งาน Microsoft 365 เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Up skill Microsoft 365 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 -18 กรกฎาคม 2566
* หมายเหตุ 3 รอบ รอบละ 45 ท่าน
สำหรับผู้ที่สนใจท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ที่ ลิ้งค์ลงทะเบียน https://forms.gle/ybmHuJ1kKwce2YHA7