ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง

คุณเชฐ  ศรีแย้ม หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง

ในการนี้ทางศูนย์ฯได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้เรื่อง IPv6

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี