บุคลากรของศูนย์ฯ เข้าร่วมการสัมนาวิชาการอัพเดทเทคโนโลยี ไอที ปี 2019

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้เข้าร่วมการสัมนาวิชาการอัพเดทเทคโนโลยีไอที ปี 2019 (IT TRENDS & PREDICTIONS IN 2019) ณ FISHERMAN’S RESORT หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ทั้งนี้บุคลากรจะได้นำความรู้ในการสัมนาวิชาการในครั้งนี้ไปประยุกต์ในการทำงานในโอกาศต่างๆต่อไป