โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร VMWare


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “หลักสูตร VMWare”
วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2561
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ >> https://goo.gl/axafJe

02-Schedule-VMWare

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

งานฝึกอบรมและบริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3270-8613
E-Mail : aporn.son@mail.pbru.ac.th