โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร Windows Server Administrator Workshop


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “หลักสูตร Windows Server Administrator Workshop”
วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ >> https://goo.gl/axafJe

04-Schedule-Windows-Server

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

งานฝึกอบรมและบริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3270-8613
E-Mail : aporn.son@mail.pbru.ac.th