โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายแบบ WYSIWYG ด้วย Google Site และ การสร้างฐานข้อมูลอย่างง่ายด้วย Google Apps


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายแบบ WYSIWYG ด้วย Google Site
วันที่จัดโครงการ >> วันที่ 15 มิถุนายน 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

2. หลักสูตรการสร้างฐานข้อมูลอย่างง่ายด้วย Google Apps
วันที่จัดโครงการ >> วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ >> https://goo.gl/axafJe


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

งานฝึกอบรมและบริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3270-8613
E-Mail : aporn.son@mail.pbru.ac.th