การอบรม การแต่งภาพบน Web Site Online เบื้องต้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน ICT ให้แก่บุคลากร และนักศึกษา
หัวข้อการอบรม : การแต่งภาพบนเว็บไซต์ออนไลน์ สไตล์ Photoshop เบื้องต้น
วันที่จัดโครงการ : วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งนี้บุคลากรและนักศึกษาจะได้รับความรู้ในการแต่งภาพในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ในการใช้งานในโอกาศต่างๆต่อไป

 

[foogallery id=”2302″]

 


วีดีโอการอบรม : การแต่งภาพบนเว็บไซต์ออนไลน์ สไตล์ Photoshop เบื้องต้น