มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 อ.ดร.ทัดทอง พราหมณี เป็นตัวแทนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฯ ช่วยสนับสนุนและทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อเครือข่ายแกนหลัก(Backbone) ของเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป

 


[foogallery id=”2216″]