ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการห้องอบรม ในหัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-gp”

หัวข้อการอบรม : การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-gp
วันที่ 8 ธันวาคม 2560
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 (Room 17134) และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 (Room 17137)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คลิปวีดีโอ : การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-gp

 

[foogallery id=”2006″]