ดาวน์โหลดคู่มือและแบบฟอร์ม

 •  แผนที่ในมหาวิทยาลัย 

  [download id=”2743″]

 •  แบบฟอร์ม 

  แบบฟอร์มขอรับบริการจากฝ่ายดูแลระบบสารสนเทศ           |  

  แบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต         |  

  รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาเว็บไซต์       CLICK

  รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาเว็บไซต์ (ครั้งที่ 2)       CLICK

 

 • คู่มือ และเอกสารแนะนำ


  คู่มือการใช้งาน Google Scholar ด้วยตนเอง ของบุคลากร PBRU | [download id=”2956″]

  คู่มือแนะนำการใช้งานเครือข่ายไร้สาย PBRU     >>>  Windows 10  Windows 8, Windows 8.1  Windows 7 | MacOS | iPhone/iPad  (PBRU-Wifi), (PBRU-5G)  | Android  (PBRU-Wifi),  (PBRU-5G)

  คู่มือแนะนำการใช้งาน eduroam ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    >>>  Windows7   Windows8.1 and Windows10  |  MacOS   iPhone / ipad  |  android

  การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือน VPN – Virtual Private Network >>> window | iPhone | Android

  คู่มือการดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive (บัญชี PBRU-Google @mail.pbru.ac.th)  >>>  CLICK


  นโยบายการใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย    >>>  CLICK

  เอกสารประชาสัมพันธ์การบริการสำหรับนิสิต      >>>  CLICK

 

 • แบบประเมินความพึงพอใจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  แบบสำรวจวัดความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศและบริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     >>>  CLICK

  แบบสอบถามความพึงพอใจการการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   >>>  CLICK

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

งานวิศวกรรมเครือข่าย
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3270-8601