คู่มือแนะนำการใช้งานเครือข่ายไร้สาย PBRU

คู่มือสำหรับระบบปฏิบัติการจาก Microsoft (Microsoft OS Platform)

PBRU-Wifi

Windows 8 , Windows 8.1 

PBRU-5G

eduroam

คู่มือสำหรับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์จาก Apple​  (Apple OS Platform) 

คู่มือสำหรับระบบปฏิบัติการ Android (​Android OS Platform)