ข่าวสาร

ปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless)

ประกาศปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะดำเนินการอัปเกรด Firmware ระบบเครือข่ายไร้สาย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 – 16.30 น. ในช่วงเวลาดังกล่าวท่านจะไม่สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สายได้ ขออภัยในความไม่สะดวก หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 032-708601

1 6 7 8