ประกาศยกเลิกให้บริการ https://vpn.pbru.ac.th

ประกาศยกเลิกให้บริการ vpn.pbru.ac.th

       ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ขอเเจ้งผู้ใช้บริการ VPN (Virtual Private Network) จะดำเนินการยกเลิกให้บริการ https://vpn.pbru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567เป็นต้นไป    

Phetchaburi Rajabhat University