ตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล (วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563)

ตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 (วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563)

ตารางการปฏิบัติงาน

ยินดีให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศ การเรียนการสอนออนไลน์ การจัดประชุมออนไลน์ การใช้บริการต่าง ๆ  ทั้งจากที่บ้าน และภายในมหาวิทยาลัย

ช่องทางการให้บริการ Online Helpdesk และการติดต่อ

1. ผ่านระบบขอรับบริการและแจ้งปัญหา https://ict.pbru.ac.th/Helpdesk/

2. FB INBOX ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล https://bit.ly/2X0Wtqv

3. เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล https://ict.pbru.ac.th/

4. ระบบ E-DOCUMENT http://doc.pbru.ac.th/

5. E-Mail info@pbru.ac.th