แนะนำการใช้งาน Email ของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษา

อีเมล (บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนิสิต)

 

การเข้าใช้งาน

นิสิตสามารถเข้าถึงบริการจากหน้าเว็บ https://sites.google.com/a/mail.pbru.ac.th/pbru-gapps-help/ หรือสามารถเข้าตรงจากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการได้โดยตรง

 1. อีเมล @mail.pbru.ac.th ไปที่เว็บไซต์ https://www.google.go.th

  จากนั้นคลิกที่ “ลงชื่อเข้าสู่ระบบ” หรือ “Sign in”

  จากนั้นในหน้า ลงชื่อเข้าใช้งาน ในช่อง “Email or phone” หรือ “อีเมลหรือโทรศัพท์”

  ให้ระบุอีเมลของนิสิตแบบเต็ม เช่น

  • xxxx.xxx@mail.pbru.ac.th โดยชื่อผู้ใช้จะประกอบด้วย <ชื่อจริงภาษาอังกฤษ>.<อักษร 3 ตัวแรกของนามสกุลภาษาอังกฤษ> เช่น คุณ Smart Jingjai จะมีที่อยู่อีเมล คือ smart.jin@mail.pbru.ac.th
   (ชื่อ Email สะกดตามบัตรประชาชน)

                 ส่วน “รหัสผ่าน” เป็นเลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

งานวิศวกรรมเครือข่าย

คุณไพรัช บุญรอด

FB :  https://bit.ly/2X0Wtqv
  :  032-708601
  :  pairach.boo@mail.pbru.ac.th

ห้องสำนักงาน ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี