คำแนะนำในการใช้งาน CAT Conference Version 9 สำหรับการประชุมออนไลน์

catcon

 

คำแนะนำการใช้งาน CAT Conference Version 9 สำหรับการประชุมออนไลน์

 • การใช้งานครั้งแรก แนะนำให้ติดตั้งโปรแกรม  CAT Conference Version 9 ลงในเครื่องก่อน
  ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม CAT Conference Version 9 สำหรับการใช้งานที่เครื่องคอมพิวเตอร์

  การติดตั้ง CAT Conference

 • คู่มือการใช้งานโปรแกรม CAT Conference Version 9 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

  กรณีใช้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์   CLICK !!

  กรณีใช้ผ่านมือถือระบบ IOS   CLICK !!

  กรณีใช้ผ่านมือถือระบบ Android  CLICK !!