IT – Clinic

DTC PBRU

บริการไอทีคลีนิก เป็นบริการที่ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ต้องการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล กำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ติดตั้งซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ หรือติดตั้งค่าเพื่อการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย โดยทุกบริการจะไม่เสียค่าใช้จ่าย

เงื่อนไขการห้บริการ

 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการลงโปรแกรมเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ของนิสิต อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเท่านั้น

 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการลงโปรแกรมเฉพาะ Software License, Open source หรือฟรีแวร์อื่นๆ เช่น

  • Microsoft Windows

  • Microsoft Office

  • Adobe Reader

  • VLC

  • 7 Zip

  • Picasa

  • Open VPN

 • ผู้รับบริการจะต้องนำเครื่องมาขอรับบริการด้วยตนเอง ในวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 – 16.30 น. ห้องสำนักงานศูนย์ฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

 • ผู้รับบริการที่ต้องการลงวินโดว์ จำเป็นต้องสำรองข้อมูลมาก่อนการขอรับบริการ

 • ผู้รับบริการที่มีแผ่นไดรเวอร์ สามารถนำติดมาให้เจ้าหน้าที่ได้ เพื่อช่วยให้การซ่อมรวดเร็วยิ่งขึ้น

 • การตรวจสอบสถานะการซ่อม ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบสถานะคิว วัน – เวลาทำการ สถานที่ให้บริการ และการแจ้งสถานะการซ่อม ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ที่เว็บไซต์ …….


  IT-Clinic

  กรณีการมารับเครื่องคืน ผู้รับบริการควรตรวจสอบสถานะการซ่อมก่อน ว่าชื่อของผู้รับบริการ อยู่ที่เมนู “ดำเนินการเรียบร้อย” หรือไม่ และหากตรวจสอบแล้วพบว่าชื่อของท่านอยู่ในช่องดำเนินการเรียบร้อย สามารถมารับคืนได้ที่ ห้องสำนักงานศูนย์ฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันและเวลาราชการ

  วันและเวลาให้บริการ

  วัน

  จันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  เวลา

  เวลา 8.30 – 16.30 น.

  สถานที่

  ห้องสำนักงานศูนย์ฯ ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

  ฝ่ายซ่อมบำรุง
  ห้องสำนักงานฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  เบอร์โทรศัพท์ 0-3270-8601