ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์

ข่าวสาร

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระบบคลังข้อมูลเพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (UniCon – University Connected)

Read More »