คู่มือ

App PBRU Smart และ KTB University CMS

App PBRU Smart และ KTB University CMS การเข้าใช้ App PBRU Smart รายละเอียด การตั้งค่า QR Check-in-Class รายละเอียด การตั้งค่าเข้าใช้ KTM CMS รายละเอียด แนะนำ KTB CMS รายละเอียด ลืมรหัส รายละเอียด

คู่มือแนะนำการใช้งาน eduroam ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู่มือสำหรับระบบปฏิบัติการจาก Microsoft (Microsoft OS Platform) Windows 10 รายละเอียด Windows 8.1 , Windows 10 รายละเอียด คู่มือสำหรับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์จาก Apple​  (Apple OS Platform)  Mac OS รายละเอียด iOS (  iPhone / ipad) รายละเอียด คู่มือสำหรับระบบปฏิบัติการ Android (​Android OS Platform) Android รายละเอียด

1 2 3 5