อีเมล (บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนิสิต)

อีเมล (email) หรือ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนิสิต มีให้บริการดังนี้

   - บริการจากโครงการ Google Apps for Education ของบริษัท Google Inc.ที่มีที่อยู่อีเมลที่ลงท้ายด้วย @mail.pbru.ac.th
ซึ่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการ
 1. รับ-ส่งอีเมล ซึ่งรองรับการใช้งานผ่าน Mail client, Web-based, และ Mobile Sync
 2. สร้างปฏิทินนัดประชุม (calendar)
 3. บันทึกผู้ติดต่อ (contact/ people)
 4. รองรับการ Sync ผ่าน สมาร์ทโฟน/ แท็บเลต

การเข้าใช้งาน

นิสิตสามารถเข้าถึงบริการจากหน้าเว็บ https://sites.google.com/a/mail.pbru.ac.th/pbru-gapps-help/ หรือสามารถเข้าตรงจากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการได้โดยตรง
** อีเมล @mail.pbru.ac.th ไปที่เว็บไซต์ https://www.google.go.th จากนั้นคลิกที่ “ลงชื่อเข้าสู่ระบบ” หรือ “Sign in” จากนั้นในหน้า ลงชื่อเข้าใช้งาน ในช่อง “Email or phone” หรือ “อีเมลหรือโทรศัพท์” ให้ระบุอีเมลของนิสิตแบบเต็ม เช่น
 • xxxx.xxx@mail.pbru.ac.th โดยชื่อผู้ใช้จะประกอบด้วย <ชื่อจริงภาษาอังกฤษ>.<อักษร 3 ตัวแรกของนามสกุลภาษาอังกฤษ> เช่น คุณ Smart Jingjai จะมีที่อยู่อีเมล คือ smart.jin@mail.pbru.ac.th
 • ส่วน “รหัสผ่าน” เป็นเลขประจำตัวบัตรประชาชน
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Google Apps for Education

อีเมล (บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากร)

อีเมล (email) หรือ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากร มีให้บริการดังนี้

 1. อีเมลทางการ (official mail) หรือระบบอีเมลหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีที่อยู่อีเมลลงท้ายด้วย @pbru.ac.th ระบบนี้ให้บริการด้วย Microsoft Exchange 2013
 2. อีเมลจากบริการจากโครงการ Google Apps for Education ของบริษัท Google Inc.ที่มีที่อยู่อีเมลที่ลงท้ายด้วย @mail.pbru.ac.th
ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 2 บริการ ในการ
 • รับ-ส่งอีเมล ซึ่งรองรับการใช้งานผ่าน Mail client, Web-based, และ Mobile Sync
 • สร้างปฏิทินนัดประชุม (calendar)
 • บันทึกผู้ติดต่อ (contact/people)
 • รองรับการ Sync ผ่าน สมาร์ทโฟน/แท็บเลต

การสมัครขอใช้บริการ

สำหรับบุคลากร
- สิ่งที่ต้องเตรียมมา : สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และ เอกสารคำขออนุญาติการใช้งาน
- ยื่นเอกสารคำขอได้ที่ >> ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้องสำนักงาน

การเข้าใช้งาน

 1. อีเมลทางการ (official mail) @pbru.ac.th ไปที่เว็บไซต์ https://webmail.pbru.ac.th จากนั้นเลือก Official Mail (@pbru.ac.th) แล้วล็อกอินด้วย Username และ Password ของบุคลากร (ไม่จำเป็นต้องใส่ @pbru.ac.th ต่อท้าย)
 2. อีเมลจากบริการ public cloud ซึ่งบุคลากรสามารถเข้าถึงบริการจากหน้าเว็บ https://sites.google.com/a/mail.pbru.ac.th/pbru-gapps-help/ หรือสามารถเข้าตรงจากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการได้โดยตรง-  อีเมล @mail.pbru.ac.th ไปที่เว็บไซต์ https://www.google.go.th
  จากนั้นคลิกที่ “ลงชื่อเข้าสู่ระบบ” หรือ “Sign in”
  จากนั้นในหน้า ลงชื่อเข้าใช้งาน ในช่อง “Email or phone” หรือ “อีเมลหรือโทรศัพท์”
  ให้ระบุอีเมลของบุคลากรแบบเต็ม เช่น
  • xxxx.xxx@mail.pbru.ac.th โดยชื่อผู้ใช้จะประกอบด้วย <ชื่อจริงภาษาอังกฤษ>.<อักษร 3 ตัวแรกของนามสกุลภาษาอังกฤษ> เช่น คุณ Smart Jingjai จะมีที่อยู่อีเมล คือ smart.jin@mail.pbru.ac.th
  • ส่วน “รหัสผ่าน” เป็นเลขประจำตัวบัตรประชาชน
  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Google Apps for Education

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

งานวิศวกรรมเครือข่าย

คุณไพรัช บุญรอด
 032-708601
 pairach.boo@mail.pbru.ac.th

ห้องสำนักงาน ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี