มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้นำผลิตภัณฑ์ Google Apps for Education มาใช้อย่างเป็นทางการในมหาวิทยาลัย โดยร่วมมือกับบริษัทซีอาร์เอ็ม แอนด์ คลาวด์ จำกัด ตัวแทนของบริษัท Google ประเทศไทย ในการนำ Google Apps for Education มาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย และการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้โดเมน @mail.pbru.ac.th

ซึ่งมีแอปพลิเคชันที่ให้บริการได้แก่ อีเมล ปฏิทิน เอกสาร เว็บไซต์ Drive Google+ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของกูเกิล เพื่อเป็นเครื่องมือให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ นำไปใช้ในการเรียนการสอน การทำงานร่วมกันในรูปแบบคลาวด์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำงานร่วมกันได้จากทุกที่ทุกเวลา

การเข้าใช้งานระบบ

 • สามารถเข้าใช้งานระบบ ได้ที่ http://www.google.com
 • รูปแบบอีเมล xxxx.xxx@mail.pbru.ac.th  โดยใช้ รหัสผู้ใช้ (Username) จะประกอบด้วย <ชื่อจริงภาษาอังกฤษ>.<อักษร 3 ตัวแรกของนามสกุลภาษาอังกฤษ> เช่น คุณ Smart Jingjai จะมีที่อยู่อีเมล คือ smart.jin@mail.pbru.ac.th และรหัสผ่าน (Password) ใช้เลขประจำตัวบัตรประชาชน

ประโยชน์ที่ได้จาก Google Apps for Education

บริการของ Google ที่มีให้สำหรับบุคคลทั่วไปมีมากมาย เช่น Search Engine, Youtube, Gmail, Calendar, Google Drive, และอื่น ๆ แต่สำหรับนักศึกาามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะสามารถใช้บริการอื่น ๆ เพิ่มเติมจากบุคคลทั่วไป รวมถึงสิทธิ์บางบริการจะมีมากกว่าบุคคลทั่วไปด้วย ตัวอย่างของบริการสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คือ

 • Search Engine
 • Google Sites
 • Gmail
 • Google Calendar
 • Google Drive (Unlimit)
 • Google Docs, Sheets, Slides
 • Google forms
 • Google Groups
 • Google Contacts
 • Google Maps
 • YouTube
 • Google Classroom

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> CLICK