ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเปิดให้บริการ Helpdesk ออนไลน์  โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่ศูนย์ฯ

DTC-Online-Service

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 😷

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจึงเปิดให้บริการ Helpdesk ออนไลน์  

โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่ศูนย์ฯ   โดยให้บริการดังต่อไปนี้

บริการแก้ไขปัญหาการใช้งาน E-Mail ของมหาลัยฯ

บริการแก้ไขปัญหาด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

แนะนำการใช้งานโปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

ให้คำปรึกษา/แนะนำการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

หมายเหตุ : 👉 กรณีผู้ใช้บริการต้องการสอบถาม /ขอใช้บริการ หรือแจ้งปัญหา (ช่วงเวลาปิดทำการ) สามารถส่งข้อความมาที่ INBOX เฟสบุ๊คศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล หรืออีเมล. info@pbru.ac.th

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
#www.ict.pbru.ac.th