แนะนำการใช้งาน Google Classroom ใน 5 ขั้นตอน

5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเข้าเรียน ด้วย Google Classroom

นักศึกษา และอาจารย์ท่านใดลืม Account Username และ Password บัญชี @ mail.pbru.ac.th
ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล(DTC)
(โทร) 032-708601
Facebook. Pbru ComputerCenter นะคะ