แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ internet ขัดข้อง (02/03/61)

 

วันศุกร์ที่ 2  มีนาคม 2561   เวลาประมาณ 17.00 น.

ช่างจากบริษัท Dimension  ได้เข้ามาดำเนินการ  Upgrade ios  ของ switch ในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตบางตัว

มีปัญหาทำให้อุปกรณ์  switch Cisco 2960G  2 ตัว ฺบูทไม่ขึ้นและใช้งานไม่ได้ บริเวณที่ส่งผลกระทบให้ครั้งนี้ได้แก่
1.  อาคารนวเกษตร  ซึ่งเชื่อมต่อไปยังอาคาร 11 (โรงเรียนสาธิตฯ)  และบริเวณโรงเรียนสาธิตฯ  เชื่อมต่อไปยังหอพักหญิงเพชรมรกต (ข้างโรงอาหาร 2)

2. ห้อง 17126 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ