ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจะปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามสัญญาจ้างของบริษัทไดเมนชั่น  ดาต้า (ประเทศไทย)  จำกัด  เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า  10  ปี  โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่  19 – 20 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561
–   ระหว่างเวลา  15.00น. – 23.00 น.

ทำให้ในช่วง  วัน-เวลาดังกล่าว ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั้งมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถใช้งานได้  ทางศูนย์จึงขอแจ้งการปิดปรุงปรุงระบบฯและขออภัยในความไม่สะดวก

 

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต