ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการสำรวจจุดติดตั้ง WiFi ณ คณะวิทยาการจัดการ

วันศุกร์ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00น.

ฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับผู้รับจ้างเอกชนดำเนินการสำรวจสัญญาณและสถาณที่

ในบริเวณอาคารคณะวิทยาการจัดการ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wifi

[foogallery id=”1935″]