แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ internet (31/05/60) เนื่องจากระบบไฟฟ้ามีปัญหา

ปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตไม่ได้ อาคาร 7 เนื่องจากระบบไฟฟ้าในอาคารมีปัญหาทำให้อุปกรณ์เครือข่ายได้รับความเสียหาย  มีผลทำให้ switch , ตัวจ่ายไฟของ CCTV และตัวจ่ายไฟของ Wifi  จำนวน 5 ตัว ชำรุด อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบแก้ไข

  • เมื่อวันนี้ 1 มิถุนายน 2560 ได้นำการแก้ไขโดยเปลี่ยน Switch และ เปลี่ยนตัวจ่ายไฟ Wifi ทั้ง 5 ตัว และติดตั้งอุปกรณ์กันไฟฟ้ากระชากจำนวน 1 ตัว

    ทำให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว