ปิดปรับปรุงสาย Fiber (9/11/59)

 

ประกาศปิดปรับปรุงระบบสาย fiber optic บริเวณข้างหอพักชายขวัญเรียม   ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 – 16.30 น. ในช่วงเวลาดังกล่าวท่านจะไม่สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สายได้ ขออภัยในความไม่สะดวก หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 032-708601