เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. การเชื่อมต่อเครือข่ายเส้นทางหลักของไม่สามารถใช้งานได้ จึงทำให้การใช้งานเกิดความล่าช้ากว่าปกติ ทั้งนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการเข้าใช้งาน Internet ให้แล้วนะคะ (6/10/2017)